22 - 23 EYLÜL 2012, İSTANBUL DRAGON FESTİVALİ

Carettapontoon CC7 ve Carettapontoon CC8 model teknelerimizle dragon festivaline katılarak hakem ve basın taşıma teknesi olarak görev aldık. Pontoon teknelerimiz de, en az yarışın kendisi kadar halktan ve katılımcılardan ilgi gördü.